Esbrina la teva nota de selectivitat en 3 passos

nota de corte

Si passar el Batxillerat i la selectivitat no fos suficient, ara s’ha d’estudiar per esbrinar quina és la teva nota final. Que si un percentatge per aquí i un altre per allà, que si busca la importància de les assignatures voluntàries… vaja, que sents que el cap et petarà.

El primer que has de tenir en compte és que la teva nota de selectivitat és el conjunt de:

1. Nota de selectivitat: la corresponent a la fase obligatòria.

2. Nota d’accés a la universitat (NAU): la ponderació de la teva nota de selectivitat amb la teva nota de Batxillerat.

3. Nota d’admissió: la suma de la teva «nota d’accés» i la teva nota de la «fase voluntària».

Nota de selectivitat

És la mitjana aritmètica de les notes de la fase obligatòria arrodonida a la mil·lèsima més pròxima, és a dir, la suma de totes les notes dividida pel nombre d’exercicis.

• Exemple:

Primer exercici: 6,30

Segon exercici: 7,10

Tercer exercici: 4,90

Quart exercici: 8,10

Nota d’aquesta fase general: 6,30 + 7,10 + 4,90 + 8,10 = 26,40/4 = 6,60


Ja veus que aquesta part és més fàcil que calcular a quant sortiu cadascun en el viatge de fi de curs. El que sí que has de tenir en compte és que la teva nota final ha de ser almenys un 4.

Nota d’accés a la universitat (NAU)

Aquesta nota és el resultat de la mitjana ponderada de la nota de selectivitat amb la nota de Batxillerat. És a dir:

CAU

=

(0,4 * nota mitjana dels exàmens de la fase obligatòria de la selectivitat)

+

(0,6 * nota mitjana del Batxillerat)

Amb aquest càlcul pots aconseguir fins a 10 punts, però no podràs accedir a la universitat si no arribes al 5.

Fins aquí, una passejada. Ara és quan arriben les corbes.

Nota d’admissió

Aquesta és la xifra definitiva, la que marcarà la universitat i la carrera a les quals pots accedir. Aquesta dependrà de la fase voluntària.

Primer, s’han de tenir en compte alguns punts pel que fa a aquests exercicis:

• Perquè aquests exàmens comptin, has de treure almenys un 5.

• Si et presentes a més de dues assignatures, només es tindran en compte les dues millors notes.

• La nota que treus en cada matèria d’aquesta fase es multiplica per 0,2 si la universitat ha designat la matèria com a prioritària per la titulació a la qual vols accedir o 0,1 si no ho ha fet. (Aquí tens un enllaç amb la ponderació de les universitats per aquest 2019/20).

I ara a calcular. La fórmula a seguir és:

Nota d’admissió

=

0,6*NMB (nota mitjana de Batxillerat)

+

0,4*selectivitat (nota de fase obligatòria)

+

a*M1

+

b*M2

• Exemple:

Nota Batxillerat: 8,10

Nota fase general: 7,40

Nota d’accés (abans de realitzar la fase específica): (0,60 * 8,10) + (0,40 * 7,40) = 7,82


Fase específica

Matèria 1 (classificada com a prioritària): 8,20

Matèria 2 (classificada com a no prioritària): 7,40

Punts addicionals: (8,20 * 0,2) + (7,40 * 0,1) = 2,38

Nota d’admissió: 7,82 + 2,38 = 10,20

Buscar universitat

I després d’eixugar-te la suor, descansar, pujar un story amb la fulla plena de càlculs i fer una partida a la Play, només et queda veure la nota de tall de cada universitat i escollir on aniràs a viure.

Aquí et deixem un buscador de notes de tall, només hi has de punxar i anar mirant les universitats que tenies com a opció: notasdecorte.nexoresidencias.com . Molta sort!